Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

Inštitút dôverníka

25. júna 2021
Oznamujeme všetkým prijímateľom, žeod 01.07.2021 nadobúda platnosť novela zákona č. 448/2008Z. z. o sociálnych službách, ktoráustanovuje inštitút dôverníka. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

Oznam pre prijímateľov SS o hygienickej maľbe na ÚSoK

25. júna 2021
Oznamujeme prijímateľom týždennej pobytovej formy sociálnej služby v DSS, že v dňoch od 06. – 16. 07. 2021 bude realizovaná pravidelná hygienická maľba priestorov týždenného pobytu. Preto sa v tomto období bude poskytovať iba ambulantná forma sociálnej služby v čase od 7:00 do 17:00.