„Deň s pisankami“🥚🎨

„Deň s pisankami“

 

Dňa 26. marca 2023 sa prijímatelia Útulku v Michalovciach zúčastnili výstavy veľkonočných kraslíc v Michalovskom múzeu s názvom „Deň s pisankami“. Vystavované kraslice boli zdobené rôznymi technikami regiónu Zemplín.

Naši prijímatelia si mali možnosť obzrieť  veľké množstvo kraslíc, ale aj vyskúšať metódu  zdobenia – prelamovanie – madeira. Netajili sa úžasom nad nádhernou prácou autorov kraslíc a zároveň mali neskutočnú radosť z veľkonočných tvorivých dielní,  do ktorých sa spoločne zapojili, napr.  maľovanie na sadrové odliatky a pod.

O tom, že táto výstava bola naozaj príjemným kultúrnym spestrením nedeľného dňa svedčia aj priložené fotografie.

 

Spracovala: Michaela Baločková