Dôležité informácie

Zabezpečenie hygienicko- epidemiologických opatrení v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia COVID-19 a iných prenosných ochorení v zariadení ANIMA - DSS a jej organizačných súčastí

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok Útulku v Baškovciach 

(zásady pre karanténne zariadenia poskytujúce ubytovanie osôb (ľudí bez domova) v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19)

Príkazy riaditeľa vydané k preventívnym opatreniam v súvislosti s COVID-19 

Pokyny riaditeľa vydané k preventívnym opatreniam v súvislosti s COVID-19 

Pokyn riaditeľa č. 05/2021 

(povinnosť testovania antigénovými testami zamestnancov zariadenia a prijímateľov soc. služieb)

 
(nariadenie nosenia v interiérových priestoroch zariadenia ochrannú pomôcku – rúško)
 

Pokyn riaditeľa č. 04/2020

(obmedzené návštevy prijímateľov v interiéri, platný od 23. 06. 2020) 

 

Pokyn riaditeľa č. 01/2021

(povolenie vstupu zamestnancom ANIMA-DSS a jej organizačných súčastí do priestorov zariadenia)

Pokyn riaditeľa č. 02/2021

(povolenie vstupu osobám do priestorov zariadenia)

Pokyn riaditeľa č. 03/2021

(nariadenie nosenia v interiérových priestoroch zariadenia výlučne ochrannú pomôcku – respirátor)

 

Krízový plán na predchádzanie a riešenie krízovej situácie v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID- 19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) v ANIMA - DSS a jej organizačných súčastí

Hygienicko-epidemiologický režim v súvislosti s COVID- 19 v zariadení ANIMA-DSS a jej organizačných súčastí

Útulok v Baškovciach          

 Hygienicko-epidemiologický režim

(platný od 01. 07. 2020)

Prevádzkové štandardy na zabezpečenie hygienicko-epidemiologického režimu v prípade hroziaceho nebezpečenstva výskytu infekčných chorôb v ANIMA -DSS a jej organizačných súčastí

Dôležité a overené informácie o ochorení COVID- 19 nájdete aj na webovej stránke: