Dôležité informácie

Zabezpečenie hygienicko- epidemiologických opatrení v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia COVID-19 a iných prenosných ochorení v zariadení ANIMA – DSS a jej organizačných súčastí

Metodika k usmerneniu testovania na prítomnosť koronavírusu SARS – CoV – 2


Otvoriť

Metodické usmernenie pre prijímateľov/zamestnancov v Útulku v Michalovciach počas pandémie COVID-19


Otvoriť

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok Útulku v Baškovciach 

(zásady pre karanténne zariadenia poskytujúce ubytovanie osôb (ľudí bez domova) v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19)

Odporúčania

10 odporúčaní pri COVID-19

Preventívne opatrenia

Usmernenie-preventívne opatrenia COVID-19

(platné od 10. 03. 2020)

Usmernenie pre návštevníkov

Usmernenie pre návštevníkov, ktorí vstupujú do priestorov ANIMA – DSS

Príkazy riaditeľa vydané k preventívnym opatreniam v súvislosti s COVID-19 

Príkaz riaditeľa č. 01

(zákaz pohybu a pobytu mimo zariadenia, platný od 13. 03. 2020)

 

Príkaz riaditeľa č. 02

(zákaz návštev  ANIMA – DSS a v Útulku v Michalovciach v interiérových a exteriérových priestoroch pobytových zariadení, platný od 01. 09 2020 do 13. 09. 2020)

Príkaz riaditeľa č. 03

(zákaz návštev od 14. 09. 2020 až do odvolania)

Pokyny riaditeľa vydané k preventívnym opatreniam v súvislosti s COVID-19 

Pokyn riaditeľa č. 05/2021 

(povinnosť testovania antigénovými testami zamestnancov zariadenia a prijímateľov soc. služieb)

Pokyn riaditeľa č. 04/2021 (nariadenie nosenia v interiérových priestoroch zariadenia ochrannú pomôcku – rúško) 

Pokyn riaditeľa č. 04/2020

(obmedzené návštevy prijímateľov v interiéri, platný od 23. 06. 2020) 

Pokyn riaditeľa č. 01/2021

(povolenie vstupu zamestnancom ANIMA-DSS a jej organizačných súčastí do priestorov zariadenia)

Pokyn riaditeľa č. 02/2021

(povolenie vstupu osobám do priestorov zariadenia)

Pokyn riaditeľa č. 03/2021

(nariadenie nosenia v interiérových priestoroch zariadenia výlučne ochrannú pomôcku – respirátor)

Krízový plán na predchádzanie a riešenie krízovej situácie v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID- 19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) v ANIMA – DSS a jej organizačných súčastí

Usmernenie k príprave na I. vlnu pandémie na ochorenie COVID-19:

Krízový plán ANIMA – DSS -rev.02

Krízový plán  ANIMA-DSS_rev.01

Krízový plán_ANIMA-DSS

Usmernenie k príprave na II. vlnu pandémie na ochorenie COVID-19:

                                                                     Dokument postupu: Krízový plán ANIMA – DSS_revízia 04 

Dokument postupu: Krízový plán ANIMA – DSS_revízia 03 

Prílohy krízového plánu

Usmernenie k príprave na III. vlnu pandémie na ochorenie COVID-19:

Krízový plán ANIMA-DSS_revízia05 

(aktuálne platný)

Hygienicko-epidemiologický režim v súvislosti s COVID- 19 v zariadení ANIMA-DSS a jej organizačných súčastí

Úsek starostlivosti o klienta

Hygienicko – epidemiologický režim 

(aktuálne platný)

Dodatok k aktuálnemu hygienicko – epidemiologickému režimu 

Hygienicko-epidemiologický režim 

(platný od 18.11.2020)

Hygienicko-epidemiologický režim

(platný od 03. 06. 2020)

Úsek starostlivosti o klienta

Hygienicko – epidemiologický režim

(aktuálne platný)

Dodatok k aktuálnemu hygienicko – epidemiologickému režimu 

Hygienicko-epidemiologický režim 

(platný od 18.11.2020)

Hygienicko-epidemiologický režim

(platný od 03. 06. 2020)

Útulok v Baškovciach          

 Hygienicko-epidemiologický režim

(platný od 01. 07. 2020)

Prevádzkové štandardy na zabezpečenie hygienicko-epidemiologického režimu v prípade hroziaceho nebezpečenstva výskytu infekčných chorôb v ANIMA -DSS a jej organizačných súčastí

Štandard (evid.č. MŠ41): Zabezpečenie hygienicko-epidemiologického režimu

Príloha č. 01 (Hygienicko-sanitačné plány jednotlivých organizačných úsekov)

Príloha č. 02 (Normatív ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov krízovej intervencie)

Dôležité a overené informácie o ochorení COVID- 19 nájdete aj na webovej stránke: