Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

Informácie ohľadom (COVID-19)

Dôležitý oznam pre prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť

 

V zmysle:

  • Pandemického plánu MPSVR SR pre prípad pandémie zo dňa 29. 09. 2020;
  • Usmernenia MPSVR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 v 2. vlne pandémie zo dňa 11.11.2020;
  • priebežných Usmernení KSK ako zriaďovateľa DSS;
  • Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (desiata aktualizácia) ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4592/2020 zo dňa 02.06.2020 vo veci predchádzania šírenia nákazy COVID-19 (aktualizované 30. októbra 2020 v Bratislave, pod č. OSIO/791/116950/2020);

prijala ANIMA – DSS tieto preventívne opatrenia na úseku starostlivosti o klienta (ÚSOK), zo začiatkom platnosti od 18.11.2020:

Hygienicko-epidemiologický režim (aktuálne platný)

 

Vypracovala: PhDr. Natália Kurciková

Dňa: 18.11. 2020