Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

Dôležitý oznam pre prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť

V Michalovciach, dňa 01. 10. 2020
Vypracovala: Stašková

Na základe odporúčaní Pandemickej komisie vlády SR zo dňa 11. 09. 2020 sa zakazujú návštevy od 14. 09. 2020 v interiérových a exteriérových priestoroch  ANIMA – DSS a jej ďalších organizačných zložiek.

V Michalovciach, dňa 11. 09. 2020

Vypracovala: Stašková

V zmysle Verejnej vyhlášky RÚVZ Michalovce o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení v okrese Michalovce zo dňa 31. 08. 2020 zakazujeme návštevy v ANIMA – DSS a Útulku Michalovce v interiérových a exteriérových priestoroch pobytových zariadení od 01.09.2020 do 13.09.2020.

Príkaz riaditeľa č.2/2020

V Michalovciach, dňa 31. 08. 2020

Vypracovala: Stašková