Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

Ponožkový deň v Anime

V zmysle hesla „Obujte si na každú nôžku inú ponožku“ sme sa v ANIMA – DSS zapojili do ponožkového dňa na podporu ľudí s Downovým syndrómom. K aktivite  nás inšpirovala naša špeciálna pedagogička zo služby včasnej intervencie. Aktivita nám priniesla úsmev na tvár, uvoľnenie a spolupatričnosť s našimi prijímateľmi a zároveň priateľmi.

Škoda, že pre obmedzenia v spoločnosti sme sa nemohli stretnúť vo väčšom počte. Pozdravujeme všetkých priateľov DSS, s ktorými sa v tomto čase nemôžeme stretávať…

Vypracovala: Mgr. Džamová