Výstava kníh a časopisov

Dňa 05.01.2023 sa prijímatelia Útulku v Michalovciach zúčastnili výstavy kníh a časopisov pre deti a mládež národnostných menšín, ktorá sa konala v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach.

 Prijímatelia mali možnosť zoznámiť sa s národnými rozprávkami štrnástich  národnostných menšín žijúcich na Slovensku, a taktiež zapojiť sa  do lúštenia tajničky pomocou úryvkov z rozprávok.  Deti  za pomoci rodičov nakreslili obrázok, ktorý bude  zapojený do súťaže o knižné darčeky.

Súčasťou výstavy bola aj prednáška a  prezentácia krátkeho dokumentu o kultúre národnostných menšín. Ambíciou výstavy bolo priblížiť a sprostredkovať širokej verejnosti literárne bohatstvo národnostných menšín, ktoré na našom území žijú a uchovávajú si svoj materinský jazyk a kultúru.

 Spracovala: Michaela Baločková