Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

COVID-19

Informácie ohľadom (COVID-19)

20. novembra 2020
Dôležitý oznam pre prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť   V zmysle: Pandemického plánu MPSVR SR pre prípad pandémie zo dňa 29. 09. 2020; Usmernenia MPSVR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 v 2. vlne pandémie zo dňa 11.11.2020; priebežných Usmernení KSK ako zriaďovateľa DSS; Usmernenia

Dôležitý oznam pre prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť

5. októbra 2020
Na základe odporúčaní Pandemickej komisie vlády SR zo dňa 11. 09. 2020 sa zakazujú návštevy od 14. 09. 2020 v interiérových a exteriérových priestoroch  ANIMA – DSS a jej ďalších organizačných zložiek. V Michalovciach, dňa 11. 09. 2020 Vypracovala: Stašková V zmysle Verejnej vyhlášky RÚVZ Michalovce o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení v okrese Michalovce