Transparentná organizácia

Povinné informácie

Meno inštitúcie
ANIMA – Domov sociálnych služieb

Adresa
ANIMA – Domov sociálnych služieb
Andreja Kmeťa 2,
071 01 Michalovce
www.animadss.sk

Úradné hodiny podateľne
Pondelok – 8:00-15:00
Utorok – 8:00-15:00
Streda – 8:00-15:00
Štvrtok – 8:00-15:00
Piatok – 8:00-15:00

Identifikačné číslo organizácie
31954723

Právomoci a kompetencie

Zariadenie ANIMA poskytuje sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom.
Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety
Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa info zákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

Osobne
ANIMA – Domov sociálnych služieb
Andreja Kmeťa 2
071 01 Michalovce

Telefonicky
056/6433702
Faxom
056/6432489

Poštou
ANIMA – Domov sociálnych služieb
Andreja Kmeťa 2
071 01 Michalovce

Elektronickou poštou
info@animadss.sk

Spôsob zriadenia organizácie

Organizačná štruktúra

Výročné správy

Vízia a cieľ zariadenia