Disabilities
Autism
Aktuality

Návšteva levanduľovej farmy
Dňa 24. 06. 2024 prijímatelia Útulku v Michalovciach spolu s pracovníčkou navštívili nádh
27 jún
ŠPORTOVÉ HRY ZAMESTNANCOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
V dňoch 20. – 21. 6. 2024 sa v stredisku Kamenec, hotel Chemes na Zemplínskej Šírave usku
27 jún
Prednáška prvej pomoci
Prvá pomoc Dátum: 25.04.2024 Zúčastnení: Útulok Michalovce - 3 dospelí prijímatelia, 3 detí
Stavanie mája
Príchod slnečných májových dní sme ako každý rok tradične privítali stavaním mája. Stavanie mája pa
Pracovná aktivita
V sobotu, 13. 04. 2024 v rámci rozvoja pracovných zručností, prijímatelia sociálnej služb
15 apríl
„Ako po zime prebudiť záhradu“
Vďaka priaznivému počasiu sa vo štvrtok, dňa 15. 2. 2024 prijímatelia sociálnej služby v útulku 
26 február
Karneval v Útulku v Michalovciach
Ovenčili sálu, všetko kvôli bálu... Z dievčatka sa stala víla, motýľ, hviezda, púpava. Z chlapcov
26 február
Bylinky- Od babičky na boľačky 🌿
Od babičky na boľačky: Výstavu, ktorá sa konala v Zemplínskej knižnici v Michalovciach, sme spolu
1 február
Čajové popoludnie
Prezentácia čajov: Dátum: 29.01.2024 Zúčastnení: 3 dospelí prijímatelia, 4 detí Zodpovedná
29 január
Výstava bábik v mestskej knižnici – Motanka
Dňa 3.10.2023 sa prijímatelia zúčastnili výstavy  bábik v mestskej knižnici s názvom Motanka. Ha
3 október
Zemplínsky jarmok🎈- útulok
Každý rok sa tradične v auguste organizuje v Michalovciach „Zemplínsky jarmok“, ku ktorému neodmysl
19 august
Najväčšia levanduľová farma
„Najväčšia levanduľová  farma na Slovensku“ Dňa 02. 07. 2023 prijímatelia Útulku v Michalovciach n
Maľovanie v prírode 🎨
Dňa 23.6.2023 na pozvanie zariadenia LÚČ DSS Šemša sa prijímatelia zúčastnili akcie Maľovanie v
27 jún
VETERÁN RALLYE 🚗
Dňa 22. 6. 2023 sa začal už  17. ročník zrazu majiteľov historických vozidiel  pod názvom
22 jún
Športový deň 🥇
Dňa  15.6.2023 na pozvanie DSS Harmónia Strážske sa prijímatelia spolu s pracovníčkami DSS Anima zú
16 jún
Návšteva divadla 🎭
Dňa 26.4.2023 prijímatelia Animy  s rodičmi a zamestnancami DSS  navštívili divadlo J.Z. v Prešo
26 apríl
Canisterapia 🦮
V DSS  Anima  prebieha  canisterapia  pod vedením J. Margovej z občianského združenia Zlatý pes a so
15 marec

Voľné pracovné pozície

V tejto sekcii nájdete aktuálne voľné pracovné pozície v našom zariadení.
Domov
Pobytové služby
ANIMA DSS poskytuje podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pobytovou formoupodľa: §38 Domov sociálnych služieb (Týždenná forma SS) §26 Útulok (Útulok v Michalovciach a Baškovciach celoročná forma SS na dobu určitú)
Ambulantné služby
ANIMA DSS poskytuje podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ambulantnou formou podľa: §38 Domov sociálnych služieb
Terénne služby
ANIMA DSS poskytuje podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov terénnou formou podľa: §33 Služba včasnej intervencie
Služby pre verejnosť
Stravovacia služba - Rehabilitačná služba - Odľahčovacia služba - Dobrovoľnícka služba formou: Príspevku na aktivačnú - 52a zákona č.5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dobrovoľníckej činnosti v zmysle zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve , bez nároku na odmenu
MOŽNOSŤ VZDELÁVANIA A OSOBNÉHO RASTU
Vymeň svoj čas za skúsenosti ! Radi ťa uvítame v kolektíve pracovníkov a dobrovoľníkov!
DOBROVOĽNÍCTVO
Máš voľný čas ktorý chceš využiť zmysluplne? Máš viac ako 15 rokov? Si otvorený/á novým veciam a chceš pomáhať tým ktorí to potrebujú? TAK HĽADÁME PRÁVE TEBA!
Naši

partneri

Základná umelecká škola v Michalovciach
spolupráca pri divadelných aktivitách (tvorba hudby a textov) spoločné vystúpenia klientov a žiakov prevádzanie hudobných aktivít s klientmi prevádzanie muzikoterapie v zariadení
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - detašované pracovisko Michalovce
spolupráca pri vykonávaní praxe v zariadení sociálnych služieb doborovoľnícka pomoc pri zbierkach a rôznych kultúrnych podujatiach
Stredná zdravotnícka škola, Michalovce
spolupráca pri výučbe masérov v zariadení dobrovoľníci na vianočnej zbierke 2007
Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach
pravidelné stretnutia v knižnici spolupráca na projektoch tvorba scenárov pre divadlo s klientmi
Gymnázium, Ľ. Štúra 26
spolupráca na divadelných predstaveniach, tanečných vystúpeniach, dobrovoľníctvo pri akciách
Informuj sa
| Andreja Kmeťa 2, 071 01 Michalovce | Tel. č : 056/6882 301 | E- mail: info@animadss.sk |
Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach
Stredná zdravotnícka škola Michalovce
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – detašované pracovisko Michalovce
Gymnázium, Ľ. Štúra 26
Základná umelecká škola v Michalovciach
Vopred ďakujeme :)
V prípade, že chcete finančne (resp. inak) pomôcť našej organizácii a klientom, ponúkame Vám toto číslo účtu darov a grantov 7000 186 097/8180 Štátna pokladnica