Evidencia darov a grantov podľa rokov

Dary a ich použitie v roku 2017

Zostatok k 1.1.2017 3 967,52 €

Z toho:

P.č. Darca Účel čiastka

1. Zamestnanci spoloč. Nafta a.s. Darčeky pre deti 209,80 €

2. Ľubomíra Siváková a Marianna Danacko
(ZUMBA) Rozvoj soc. zručností a terapie 800,00 €

3. Nafta, a. s. Bratislava Na prevádzku DSS 360,00 €

4. Farnosť Bežovce Podpora činnosti ZNB Baškovce 280,07 €

5. RYBA, spol. s. r. o., Košice Spríjemnenie pobytu klientov 463,62 €

6. Ladislav Buchlak Michalovce Spríjemnenie pobytu prij. soc. služ. 404,00 €

7. Sandent s .r. o. Malčice Spríjemnenie pobytu detí v KS 100,00 €

8. Wak s. r. o. Veľké Kapušany Spríjemnenie pobytu detí v KS 150,00 €

9. REdLines, s. r. o. Jabloň Spríjemnenie pobytu detí v KS 150,00 €

10. ORT Humenné s.r.o. Spríjemnenie pobytu klientov 500,00 €

11. Gabriel Zahorčák Spríjemnenie pobytu klientov 500,00 €

12. Obec Čečehov Športové podujatie 200,00 €

13. GEO Slovakia Spríjemnenie pobytu klientov KS 250,00 €

Prijaté dary v roku 2017

P.č. Darca Účel čiastka

1. Nadácia únie ligových športovcov Športové podujatia 191,00 €

2. 4.C trieda Gymnázia P. Horova Spoločenská akcia pre prijímateľov 200,00 €

SPOLU 391,00 €

Použitie darov v roku 2017:

1. Aktivity – výlety, detský tábor, športové podujatia s deťmi KS 250,00 €

2. Cvičiaci stroj CX-3 precvičovanie ramien 1 130,00 €

SPOLU: 1 380,00 €

Zostatok účtu darov a grantov k 31.12.2017: 2 978,51 €

Dary a ich použitie v roku 2016

Zostatok k 1.1.2016 2 917,49 €

Z toho:

P.č. Darca Účel čiastka

1. Zamestnanci spoloč. Nafta a.s. Darčeky pre deti 209,80 €

2. Ľubomíra Siváková a Marianna Danacko
(ZUMBA) Rozvoj soc. zručností a terapie 800,00 €

3. Nafta, a. s. Bratislava Na prevádzku DSS 360,00 €

4. Farnosť Bežovce Podpora činnosti ZNB Baškovce 280,07 €

5. RYBA, spol. s. r. o., Košice Spríjemnenie pobytu klientov 463,62 €

6. Ladislav Buchlak Michalovce Spríjemnenie pobytu prij. soc. služ. 404,00 €

7. Sandent s .r. o. Malčice Spríjemnenie pobytu detí v KS 100,00 €

8. Wak s. r. o. Veľké Kapušany Spríjemnenie pobytu detí v KS 150,00 €

9. REdLines, s. r. o. Jabloň Spríjemnenie pobytu detí v KS 150,00 €

Prijaté dary v roku 2016

P.č. Darca Účel čiastka

  1.  BSH Drives and Pumps s.r.o. Zakúpenie automatickej práčky 470,00 € 
  2.  Obec Čečehov Športové podujatie 200,00 € 
  3. Nadácia SPP Realizácia aktivít indiv. plánu 400,00 € 
  4. GEO Slovakia Spríjemnenie pobytu klientov KS 250,00 € 
  5.  ORT Humenné s.r.o. Spríjemnenie pobytu klientov 500,00 € 
  6.  Gabriel Zahorčák Spríjemnenie pobytu klientov 500,00 € 

SPOLU 2320,00 €

Použitie darov v roku 2016:

  • Automatická práčka 470,00 €

  • Aktivity – výlety, detský tábor, športové podujatia s deťmi KS 700,00 €

  • Realizácia aktivít individuálneho plánu pre klienta – Mária B 400,00 €

SPOLU: 1 570,00 €

Zostatok k 31.12.2016: 3 967,52 €

Dary a ich použitie v roku 2015

Zostatok k 1.1.2015 2 113,49 €

Z toho:

P.č. Darca Účel čiastka

1. Zamestnanci spoloč. Nafta a.s. Darčeky pre deti 209,80 €

2. Ľubomíra Siváková a Marianna Danacko
(ZUMBA) Rozvoj soc. zručností a terapie 800,00 €

3. Nafta, a. s. Bratislava Na prevádzku DSS 360,00 €

4. Farnosť Bežovce Podpora činnosti ZNB Baškovce 280,07 €

5. RYBA, spol. s. r. o., Košice Spríjemnenie pobytu klientov 463,62 €

Prijaté dary v roku 2015

P.č. Darca Účel čiastka

1. Sandent s .r. o. Malčice Spríjemnenie pobytu detí v KS 100,00 €

2. Wak s. r. o. Veľké Kapušany Spríjemnenie pobytu detí v KS 150,00 €

3. Ladislav Buchlak Michalovce (turnaj) Spríjemnenie pobytu prij. soc. služ. 404,00 €

4. REdLines, s. r. o. Jabloň Spríjemnenie pobytu detí v KS 150,00 €

SPOLU 804,00 €

Použitie darov v roku 2015:

V priebehu roka 2015 finančné prostriedky z darov neboli použité.

Zostatok k 31.12.2015: 2 917,49 €

Dary a ich použitie v roku 2014

Zostatok k 1.1.2014 2 278,49 €

Z toho:

P.č. Darca Účel čiastka

1. Zamestnanci spoloč. Nafta a.s. Darčeky pre deti 260,00 €

2. SOŠ technická Usporiadanie 3.ročníka plesu 60,00 

3. Ľubomíra Siváková a Marianna Danacko
(ZUMBA) Rozvoj soc. zručností a terapie 800,00 €

4. Nafta, a.s. Bratislava Na prevádzku DSS 360,00 €

5. Balogová Dana Potreby detí v KS 54,80 €

6. Farnosť Bežovce Podpora činnosti ZNB Baškovce 280,07 €

7. RYBA, spol. s r.o., Košice Spríjemnenie pobytu klientov 463,62 €

Prijaté dary v roku 2014

P.č. Darca Účel čiastka

1. Plodovoč CONTEXO Detský tábor 254,00 

2. Nadácia Volkswagen Montessori kútik 600,00 €

3. Nadácia Volkswagen Montessori kútik 242,50 €

SPOLU 1 096,50 €

Použitie darov v roku 2014:

1. Usporiadanie 3. ročníka plesu ANIMA DSS 60,00 €

2. Dofinancovanie detského tábora 254,00 

3. Kútik Montesori 947,50 €

SPOLU 1 261,50 €

Zostatok k 31.12.2014: 2 113,49 €

Dary a granty 2013:

Zostatok k 1.1.2013: 1285,14 €

1. Slovenská katolícka jednota humanitárna pomoc – USA – vylepšenie podmienok a udržiavanie prevádzky 544,36 €

2. RYBA, spol. s r.o., Košice spríjemnenie pobytu klientov 110,71 €

3. Tepláreň Košice podpora činnosti ZNB Baškovce 39,37 €

4. Farnosť Bežovce podpora činnosti ZNB Baškovce 156,00 €

5. Farnosť Bunkovce podpora činnosti ZNB Baškovce 84,70 €

6. Balogová Dana potreby detí v KS 350,00 €

Použitie darov v roku 2013

1. Víkendový pobyt v Inovciach – KS 295,20 €

2. Preprava osôb na Most úsmevov 222,28 €

3. Zdvíhacia vaňa 3.000,00 €

4. Fotoaparát 350,00 €

5. Vianočný tábor KS 250,00 €

6. Vianočné darčeky KS 100,00 €

SPOLU: 4.217,48 €

Zostatok k 31.12.2013: 1285,14 + 5210,83 – 4217,48 = 2.278,49 €

Prijaté dary v roku 2013

P.č. Darca Účel v darovacej zmluve __________________________ čiastka

1. Humanita pre život, Okolie 6, 053 61 Spišské Vlachy zdvíhacia vaňa 900,00 €

2. Bojkún s.r.o., Priemyselná 14, Michalovce zdvíhacia vaňa 100,00 €

 

3. Pharm. Erika Sabová, Partizánska 20, Michalovce zdvíhacia vaňa 200,00 €

4. M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, Sobrance zdvíhacia vaňa 300,00 €

5. Šima Martin, Moravany zdvíhacia vaňa 30,00 €

6. Študenti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety zdvíhacia vaňa 320,00 €

7. PhDr. Alena Hersteková, Zemplínska 30, Michalovce zdvíhacia vaňa 50,00 €

8. SLOVAKIA-TREND s.r.o. Michalovská 10, Sobrance zdvíhacia vaňa 50,00 €

9. DEVENÍR – Luxusný krajčírskysalón, A.Kmeťa 5, Michalovce zdvíhacia vaňa 50,00 €

10. Mária Matejová, Bánovce nad Ondavou zdvíhacia vaňa 10,00 €

11. Marek Jackulič, Hollého 67, Michalovce zdvíhacia vaňa 200,00 €

12. Jaroslav Koščo, Hollého, Michalovce zdvíhacia vaňa 55,00 €

13. Kvety ZUZANA, Okružná 74, 071 01 Michalovce zdvíhacia vaňa 10,00 €

14. Stanislav Mráz, Čečehov zdvíhacia vaňa 55,00 €

15. Hajduková Miroslava zdvíhacia vaňa 25,00 €

16. Kvety Zuzana zdvíhacia vaňa 10,00 €

17. Stanislav Matina zdvíhacia vaňa 100,00 €

18. Evanjelická cirkev Metodistická zdvíhacia vaňa 283,00 €

19. Ľubomír Handrik Senné zdvíhacia vaňa 50,00 €

20. Kotlárová Iveta zdvíhacia vaňa 10,00 €

21. Zemplínska knižnica zdvíhacia vaňa 30,00 €

22. Kristína Bodyová zdvíhacia vaňa 30,00 €

23. Beáta Polláková zdvíhacia vaňa 142,00 €

SPOLU: 3.000,00 €

24. Nafta a.s. Bratislava na prevádzku DSS 360,00 €

25. Zamestnanci spoloč. Nafta a.s. darčeky pre deti 360,00 €

26. Ryba s.r.o. Košice 3 % bonus – spríjemnenie pobytu 30,83 €

27. Nadácia Tesco Bratislava fotoaparát 350,00 €

28. Nadácia Orange Bratislava Animáci na vianočnom tábore 250,00 €

29. SOŠ technická Usporiadanie 3.ročníka plesu 60,00 €

30. Ľubomíra Siváková a Marianna Danacko (ZUMBA) Rozvoj soc. zručností a terapie 800,00 €

DARY v roku 2013 celkom 5.210,83 €

Dary a granty 2012:

Dary a granty: k 31.12.2012 1285,14 suma

Dary od:

ŠEk z USA 212,71 €

3 % bonus od Ryba s.r.o. 35,94 €

Použitie darov v roku 2012  0,00 €

Dary a granty 2011:

Finančné dary za rok 2011 predstavovali čiastku:  4 496,95 €

Balogová Jana – Pozdišovce 600,00 €

Ryba s.r.o. Košice 74,77 €

EkoFond s.r.o. 2 100,00 €

Gréckokatolícka cirkev Bežovce 156,00 €

Gréckokatolícka cirkev Bunkovce 84,70 €

Slovenská humanitná rada – Zbierka TESCO 1 149,83 €

USA – šek 500 USA dolárov = 331,65 €

Použitie darov v r. 2011

– kompenzačné a učebné pomôcky pre KS 250,00 €

– dofinancovanie osobného motorového vozidla: 2 100,00 €

– rehabilitačné pomôcky 1 499,83 €

Zostatok na darovacom účte k 31.12.2011: 1 036,54 €

Použitie darov v r. 2010

– dofinancovanie osobného motorového vozidla: 3 000,00 €

Zostatok na darovacom účte k 31.12.2010: 39,37 €

 

Použitie darov v r. 2009

Dátum Darca Suma v € účel/poznámka
19.01.2009 YAZAKI WIRING TECHNO 593,01 Vianočná zbierka deťom
19.1.2009 YAZAKI WIRING TECHNO 242,65 Vianočná zbierka deťom
13.11.2009 Slovenské elektrárne a.s. 1.000,00 Prenosné počítače a projektor
18.12.2009 SUXXEZZ s.r.o. 500 Osobný automobil
2009 SPOLU za rok 2009: 2.335,66  

Použitie finančných prostriedkov v roku 2009 z darov

Dočerpanie projektu „Umelci umelcom“           518,05 EUR

Potraviny pre klientov Útulku                           50,00 EUR

Občerstvenie na MDD a Mikuláša pre klientov     60,00 EUR

Preprava klientov na Most úsmevov                233,41 EUR

Prenosné počítače a projektor                       1171,86 EUR

Celkové čerpanie darov za rok 2009: 2033,32 EUR

Dary a granty v r. 2008

Dátum Darca Suma v Sk účel/poznámka
10. 1. 2007 Tepláreň Košice, a.s. 10 000,00 charitatívne a humanitné účely
12. 1. 2007 zamestnanci YAZAKI WIRING TECHNOLOGIES s. r. o., Michalovce 20 175,00 pre potreby klientov
6. 2. 2007 Slovenská humanitná rada – zbierka v HM Tesco Michalovce 33 957,50 poznávací pobyt
29. 3. 2007 Slovenský vodohospod.podnik, š.p. OZ.Košice, Povodie Laborca, Michalovce 8 460,00 rekreačné a voľnočasové aktivity
18. 12. 2007 Čižmár Jozef 2 000,00 schodisková plošina
7. 2. 2008 Slovenská humanitná rada – zbierka v HM Tesco Michalovce 74 245,00 schodisková plošina
19. 5. 2008 SVP, š.p. OZ Košice, Správa povodia Laborca, Michalovce 720,00 pre potreby klientov

Použitie darov a grantov v roku 2008:

 – dofinancovanie šikmej schodiskovej plošiny 76 245,– Sk

 – dofinancovanie zdvihákov 6 885,– Sk

 – spoločenské akcie (MDD, Mikuláš, Vianočná besiedka) 7 500,– Sk

 – projekt „Umelci umelcom“ 29 400,– Sk (celková výška projektu 40 000,– Sk)

 –  preprava klientov na poznávacia výlety 3 400,– Sk

Zoznam sponzorov, ktorí finančnou čiastkou prispeli 

k spríjemneniu pobytu účastníkov 

IV. ročníka Športových hier o pohár Predsedu KSK 
11. – 12. september 2008

ARES, spol. s r.o., Športová 5, 831 04 Bratislava 5 000,– Sk

Andrij Meľnyčuk, Uralská 171/2, 071 01 Michalovce 3 000,– Sk

Ja Ma elektro spotrebiče, 2 000,– Sk

Element, Ing. Róbert Plančák, Moskovská 4, 071 01 Michalovce 2 000,– Sk

p. Janoško, FINAL, Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov 2 500,– Sk

Rádio Kiss (+ 10 tričiek) 1 000,– Sk