Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

Nadštandardné činnosti

Nadštandardné činnosti

V súlade s § 8 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 17/2012 z 22.októbra 2012 s účinnosťou od 1. januára 2013 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja ANIMA – DSS poskytuje NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY príjimateľom sociálnej služby a verejnosti.

Za nadštandardnú činnosť sa považujú činnosti, ktoré sa v zariadení poskytujú prijímateľovi sociálnej služby nad rámec poskytovania odborných činností. Tieto činnosti sa môžu poskytovať aj verejnosti.

Rehabilitačné služby (masáž, vodoliečba, indiv. LTV, bioptron, lawatherm):

  • v DSS pre dospelých viac ako jedenkrát za mesiac
  • v DSS pre deti (do 18 rokov) viac ako dvakrát za mesiac

Sprevádzanie a preprava mimo zariadenie:

  • sprevádzanie prijímateľa zamestnancom bez prepravy
  • preprava prijímateľa

Terapeutické techniky

  • arteterapia (pre skupinu min. 5 osôb)

Prijímateľ má možnosť využiť nadštandardnú činnosť za cenu určenú cenníkom na rozvoj a skvalitnenie pobytu v zariadení. Štandardne má prijímateľ v úhrade za sociálnu službu zahrnuté:

1x masáž

1x lawatherm

1x vodoliečebná procedúra

1x bioptron

1x individuálna LTV

Pre verejnosť je každá poskytnutá nadštandardná činnosť spoplatnená podľa platného cenníka.

Nadštandardné činnosti je možné objednať aspoň jeden pracovný deň vopred a iba písomne cez objednávkovú knihu u vedúcej úseku starostlivosti o klienta (sprevádzanie, preprava, arteterapia) alebo u fyzioterapeuta (rehabilitačné činnosti). Objednávka bude zrealizovaná v najbližšom možnom termíne, ak táto nie je viazaná na presný časový termín. Nadštandardné činnosti sú prioritne určené pre prijímateľov sociálnej služby.

Cenník platný od 1.1.2013.

ČísloOznačenie činnostiNázov činnostiDĺžka poskytovanej činnostiCena v €
1lawLawatherm20 min.1,51
2masMasáž20 min.1,35
3vod1Vodoliečba – Podvodná masáž (vaňa č. 1)20 min.2,05
4vod2Vodoliečba – Perlička (vaňa č. 2)30 min.2,40
5vod3Vodoliečba – Vírivka- HK-DK(vaňa č. 3)20 min.1,50
6vod4Vododoliečba – Ocean Standard (vaňa č. 4)20 min.2,68
7ltvLTV – individuálna30 min.1,82
8bioBioptron10 min.0,63
9arteArteterapia (min. 5 prijímateľov)1 hod.1,63
10sprevSprevádzanie prijímateľa zamestnancom zariadenia mimo zariadenie (bez prepravy)30 min.1,78
11prepPreprava1 km0,38