Evidencia čakateľov

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania ambulantnej/pobytovej sociálnej služby:

Žiadosti o zabezpečenie poskytovania ambulantnej a týždennej sociálnej služby v DSS

 

Evidencia žiadosti o zabezpečenie poskytovania ambulantnej sociálnej služby v DSS:

P. č.

Dátum prijatia žiadosti

Meno

Okres trvalého pobytu

Stav vybavenia žiadosti

74/2023

20.03.2023

Z. D.

Stretava

Poskytnutá sociálna služba, vybavené 03.04.2023

77/2023

19.06.2023

M. M.

Sečovce

Poskytnutá sociálna služba, vybavené 01.09.2023

78/2023

29.06.2023

E. M.

Michalovce

Poskytnutá sociálna služba, vybavené 01.08.2023

79/2023

18.07.2023

Z. M.

Laškovce

Poskytnutá sociálna služba, vybavené 24.07.2023

80/2023

04.08.2023

R. R.

Michalovce

Poskytnutá sociálna služba, vybavené 01.09.2023

81/2023

09.08..2023

R. I.

Lúčky

Poskytnutá sociálna služba, vybavené 01.09.2023

84/2023

18.09.2023

K. Z.

Trebišov

Poskytnutá sociálna služba, vybavené 16.10.2023

86/2023

08.11.2023

P. E.

Michalovce

Žiadosť zaradená do evidencie čakateľov na poskytnutie soc. služby (1.)

87/2023

08.11.2023

J. M.

Laškovce

Žiadosť zaradená do evidencie čakateľov na poskytnutie soc. služby (2.)

88/2023

22.12.2023

J. S.

Palín

Žiadosť zaradená do evidencie čakateľov na poskytnutie soc. služby (3.)

89/2023

27.12.2023

S. K.

Laškovce

Žiadosť zaradená do evidencie čakateľov na poskytnutie soc. služby (4.)

90/2024

25.01.2024

T. S.

Michalovce

Žiadosť zaradená do evidencie čakateľov na poskytnutie soc. služby (5.)

Aktualizované: 09.02.2024

 

 

 

Evidencia žiadosti o zabezpečenie poskytovania týždennej pobytovej sociálnej služby v DSS:

P. č.

Dátum prijatia žiadosti

Meno

Okres trvalého pobytu

Stav vybavenia žiadosti

72/2023

24.11.2022

L. K.

Vlachovo

Poskytnutá sociálna služba, vybavené  28.08.2023

75/2023

18.05.2023

R. P.

Košice

Vrátenie žiadosti na KSK,   vybavené 09.06.2023

76/2023

19.05.2023

J. O.

Michalovce

Poskytnutá sociálna služba, vybavené 01.07.2023

81/2023

04.08.2023

M. O.

Michalovce

Poskytnutá sociálna služba, vybavené 14.08.2023

83/2023

13.09.2023

J. B.

Košice

Neprijatý do ZŠ v Michalovciach

Žiadosť zaradená do evidencie čakateľov na poskytnutie soc. služby (1.)

85/2023

13.10.2023

M. O.

Michalovce

Poskytnutá sociálna služba (bezodkladne),                    vybavené 16.10.2023

Aktualizované: 09.02.2024

   
         
     

P. č.

Dátum prijatia žiadosti

Meno

Okres trvalého pobytu

Stav vybavenia žiadosti

65/2022

19.05.2022

M. Š

Lúčky

Poskytnutá sociálna služba, vybavené dňa 24.05.2022

67/2022

28.06.2022

F. H.

Slanec

Poskytnutá sociálna služba, vybavené dňa 28.06.2022

68/2022

11.07.2022

R. V.

Michalovce

Poskytnutá sociálna služba, vybavené dňa 18.07.2022

69/2022

19.07.2022

K. H.

Klokočov

Stiahnutie žiadosti  dňa 22.03.2023

70/2022

26.09.2022

J. K.

Michalovce

Poskytnutá sociálna služba v celoročnom DSS (iné zariadenie)

73/2022

15.12.2022

M. K.

Klokočov

Odmietol stretnutie dňa 07.02.2023

Pri kontaktovaní neodpovedá

74/2023

20.03.2023

Z. D.

Stretava

Poskytnutá sociálna služba, vybavené 03.04.2023

 
     

Aktualizované: V Michalovciach, dňa 17.04.2023

 

 
         

Evidencia žiadosti o zabezpečenie poskytovania týždennej pobytovej sociálnej služby v DSS:

P. č.

Dátum prijatia žiadosti

Meno

Okres trvalého pobytu

Stav vybavenia žiadosti

63/2021

13.08.2021

L. K.

Vlachovo

Odmietol nastúpiť 23.08.2021

64/2022

18.02.2022

M. O.

Michalovce

Vybavené dňa 21.02.2021

66/2022

30.05.2022

Y. Z.

Košice

Vybavená dňa 13.06.2022

71/2022

27.07.2022

M. O.

Michalovce

Vybavené dňa 08.08.2022

72/2022

24.11.2022

L. K.

Vlachovo

Neprijatý do ZŠ v Michalovciach

Aktualizované: V Michalovciach, dňa 17.04.2022

 

Evidencia žiadosti o zabezpečenie poskytovania ambulantnej sociálnej služby v ANIMA- DSS:

 

P. č. 

1.

2.

3.

4.

5.

Dátum prijatia žiadosti

19.05.2022

28.06.2022

11.07.2022

19.07.2022

26.09.2022

 

Meno

Marek Š.

František H.

René V.

Kristián H.

Jaroslav K.

 

Okres trvalého pobytu

Michalovce

Košice – okolie

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Stav vybavenia

Poskytnutá SS

Poskytnutá SS

Poskytnutá SS

Žiadosť postúpená do evidencie čakateľov na poskytovanie SS

Žiadosť postúpená do evidencie čakateľov na poskytovanie SS

 

Aktualizované: V Michalovciach, dňa 13.10.2022

 

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania týždennej pobytovej sociálnej služby v ANIMA – DSS

P.č.

1.

2.

3.

Dátum prijatia žiadosti

18.02.2022

30.05.2022

27.07.2022

Meno

Martin O.

Yelyzaveta Z.

Martin O.

 

Okres trvalého pobytu

Michalovce

Košice

Michalovce

Stav vybavenia

Poskytnutá SS

Poskytnutá SS

Poskytnutá SS

Aktualizované: V Michalovciach, dňa 13.10.2022

Evidencia žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Útulku v Michalovciach

Útulok v Michalovciach momentálne neeviduje žiadosti o poskytovanie sociálnej služby.

Aktualizované dňa: 11. 01. 2022

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Útulku v Baškovciach

Útulok v Baškovciach momentálne neeviduje žiadosti o poskytovanie sociálnej služby.

Aktualizované dňa: 11.01.2022