Kontakt

ANIMA - Domov sociálnych služieb

Andreja Kmeťa 2,
Michalovce 071 01
Slovenská republika

E-mail: info@animadss.sk
Tel: 056/6433702
Fax: 056/6432489
IČO: 319 54 723
DIČ: 2020743934

Kontakty – ANIMA - DSS

ANIMA – DSS má právnu subjektivitu a riadi organizačné súčasti: 
Útulok v Michalovciach, Útulok v Baškovciach a Službu včasnej intervencie

Zriaďovateľ

Riaditeľ:

PaedDr. Štefan Čarný
info@animadss.sk

(poverený riadením)

056/6433702, 0949/774185

Úsek sociálnej práce
sociálny pracovník pre úhrady

petronela.dzamova@animadss.sk

vedúca úseku

056/6433707, 0910/873010

 

 

Úsek opatrovateľský a úsek ošetrovateľský

maria.vesela@animadss.sk

vedúca úseku

0910 813 574

Úsek ekonomický a prevádzkový

lubica.staskova@animadss.sk

vedúca úseku

0910 873 008

Úsek stravovací

jana.modrakova@animadss.sk

vedúca úseku

057/6432489

Útulok Baškovce a Michalovce

eva.polakovska@animadss.sk

vedúca úseku

0910 873 009

Služba včasnej intervencie

svetlana.riebesamova@animadss.sk

vedúca úseku

0948 159 830