Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

Kontakt

ANIMA – Domov sociálnych služieb

Andreja Kmeťa 2,
Michalovce 071 01
Slovenská republika

E-mail: info@animadss.sk
Tel: 056/6433702
Fax: 056/6432489
IČO: 319 54 723
DIČ: 2020743934

Kontakty – ANIMA – DSS
ANIMA – DSS má právnu subjektivitu a riadi organizačné súčasti:
 
Útulok v Michalovciach, Útulok v Baškovciach a Službu včasnej intervencie

ZriaďovateľRiaditeľ

056/6433702,
0910/873008
PaedDr. Štefan Čarný
info@animadss.sk
(poverený riadením)

úsek starostlivosti o klienta

sociálny pracovník pre úhrady

056/6433707,
0910/873010
petronela.dzamova@animadss.sk

úsek ekonomicko-prevádzkový

056/6426466,(fax) 6432489
lubica.staskova@animadss.sk

úsek stravovací

056/6426466
martin.kudelas@animadss.sk