Stravovanie

Stravovanie

ANIMA – Domov sociálnych služieb

so sídlom na ul. Andreja Kmeťa 2 v Michalovciach

ponúka možnosť stravovania sa v priestoroch zamestnaneckej jedálne, príp. osobný odber obeda, večere alebo aj celodennej stravy.

Obedové menu zahŕňa polievku, hlavné jedlo a nápoj. Večera pozostáva z hlavného jedla a nápoja.

🥗🍝🥐🍵🥘🥣🥞🥛

 Na vyžiadanie Vám zašleme ceny chodov podľa kategórií.

čas výdaja obeda: 11,00 – 13,00 hod.

čas výdaja večere: 16,00 – 17,15 hod.

Ceny pre cudzích stravníkov na rok 2024

Stravné cudzí stravníci na rok 2024

Ceny stravného 

Výška stravnej jednotky platné od 1. septembra 2022