Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

Voľné pracovné miesta

Zobraziť voľné pracovné pozície

Ste uchádzačom o zamestnanie?

Máte chuť pracovať s ľuďmi a pomáhať im?

Prihláste sa na našej adrese alebo 056/6432489 (personalista) ako uchádzač pre dobrovoľnícku službu a absolventskú prax.

Čo môžete ako uchádzač získať? Skúsenosti, odbornosť, možnosť sa neskôr zamestnať v pracovnom pomere a veľa ďalších výhod pre rozvoj osobnosti. 

Počas vykonávania dobrovoľníckej služby / absolventskej praxe uchádzač o zamestnanie poskytuje

odbornú pomoc pre tieto cieľové skupiny :

– osoby so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby (Domov sociálnych služieb),

– rodiny s deťmi v krízových situáciách, ktoré potrebujú pomoc pri riešení ťažkých životných situácií (Útulok pre jednotlivca s dieťaťom – Michalovce),

– osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené bývanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať

( Útulok pre jednotlivca – Baškovce),

– rodiny, v ktorých sa narodilo, alebo vyrastá dieťa so zdravotným znevýhodnením do siedmich rokov jeho veku (Služba včasnej intervencie).

Ponuka pre uchádzačov o zamestnanie vychádza z realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckych služieb v zmysle § 52a zákona č. 139/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.