Voľné pracovné miesta

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST: 

ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce, oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu:  

Ste uchádzačom o zamestnanie?

V zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné v  ANIMA – DSS vykonávať  :

Počas vykonávania dobrovoľníckej služby / absolventskej praxe uchádzač o zamestnanie poskytuje odbornú pomoc pre tieto cieľové skupiny :

  • osobám so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby (Domov sociálnych služieb),
  • osobám (jednotlivec s dieťaťom, rodina s deťmi) v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať (Útulok v Michalovciach a v Baškovciach),
  • rodinám, v ktorých sa narodilo, alebo vyrastá dieťa so zdravotným znevýhodnením do siedmich rokov jeho veku (Služba včasnej intervencie).

V prípade, že máte záujem o vykonávanie dobrovoľníckej služby /absolventskej praxe alebo sa chcete dozvedieť podrobnejšie informácie – kľudne nás kontaktujte na telefónnom čísle 056/6432489 alebo nás navštívte osobne na  adrese ANIMA – DSS, Andreja Kmeťa 2, 071 01 Michalovce.