Deinštitucionalizácia

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov