Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

Úhrady za služby/EON

Úhrady za sociálne služby v zariadeniach sú určené Všeobecným záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja


Úhrady za služby v zariadení ANIMA platné od 01.07.2022


EON

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

EON 2019 ANIMA DSS Služba včasnej intervencie

EON-2019-ANIMA-DSS-týždenná-forma-SS

EON-2019-ANIMA-DSS-Útulok-v-Michalovciach-1

EON 2019 ANIMA DSS Útulok v Baškovciach

EON 2019 ANIMA DSS ambulantna forma SS

Rok 2018

EON 2018 anima

Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2017 v zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

(vychádzajú z predchádzajúceho rozpočtového roka)

Druh poskytovanej službyForma poskytovanej službyKapacita zariadeniaEkonomicky oprávnené náklady na prijímateľa na rok v  €Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa na mesiac v  €
ANIMA –
Domov sociálnych služieb Michalovce
Ambulantnádo 40 prijímateľov5778,59481,55
ANIMA –
Domov sociálnych služieb Michalovce
Pobytová týždennádo 40 prijímateľov7223,24601,94
org.
zložka
Útulok Baškovce
Pobytová celoročnádo 40 prijímateľov3286,37273,86
Financovanie sociálnych služieb v KSK 2017

Druh sociálnej službyForma sociálnej službyPočet prijímateľov sociálnej službyEkonomicky oprávnené náklady v €Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa na rok v €
Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa na mesiac v €
Domov sociálnych služieb
ambulantná forma
35202250,54
5778,59481,55

Domov sociálnych služieb
týždenná pobytová forma
1286678,85
7223,24601,94
Útulokpobytová prechodná
929577,29
3286,37273,86
Krízové stredisko
celoročná pobytová (SPO a SK)
15153245,6210216,37851,36

Financovanie sociálnych služieb 2016
Financovanie sociálnych služieb 2015
Financovanie sociálnych služieb v roku 2012
Financovanie sociálnych služieb v roku 2011
Financovanie sociálnych služieb v roku 2010