Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

Úhrady za služby/EON

Úhrady za sociálne služby v zariadeniach sú určené Všeobecným záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja


Úhrady za služby v zariadení ANIMA platné od 1.1.2013

od 1.1.2015 zmena zariadenia zo ZNB na útulok)

VZN 17 2012 platne od 1.1.2013


EON

Rok 2020

Rok 2019

EON 2019 ANIMA DSS Služba včasnej intervencie

EON-2019-ANIMA-DSS-týždenná-forma-SS

EON-2019-ANIMA-DSS-Útulok-v-Michalovciach-1

EON 2019 ANIMA DSS Útulok v Baškovciach

EON 2019 ANIMA DSS ambulantna forma SS

Rok 2018

EON 2018 anima

Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2017 v zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

(vychádzajú z predchádzajúceho rozpočtového roka)

Druh poskytovanej službyForma poskytovanej službyKapacita zariadeniaEkonomicky oprávnené náklady na prijímateľa na rok v  €Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa na mesiac v  €
ANIMA –
Domov sociálnych služieb Michalovce
Ambulantnádo 40 prijímateľov5778,59481,55
ANIMA –
Domov sociálnych služieb Michalovce
Pobytová týždennádo 40 prijímateľov7223,24601,94
org.
zložka
Útulok Baškovce
Pobytová celoročnádo 40 prijímateľov3286,37273,86
Financovanie sociálnych služieb v KSK 2017

Druh sociálnej službyForma sociálnej službyPočet prijímateľov sociálnej službyEkonomicky oprávnené náklady v €Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa na rok v €
Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa na mesiac v €
Domov sociálnych služieb
ambulantná forma
35202250,54
5778,59481,55

Domov sociálnych služieb
týždenná pobytová forma
1286678,85
7223,24601,94
Útulokpobytová prechodná
929577,29
3286,37273,86
Krízové stredisko
celoročná pobytová (SPO a SK)
15153245,6210216,37851,36

Financovanie sociálnych služieb 2016
Financovanie sociálnych služieb 2015
Financovanie sociálnych služieb v roku 2012
Financovanie sociálnych služieb v roku 2011
Financovanie sociálnych služieb v roku 2010