Úhrady za služby/EON

Úhrady za sociálne služby v zariadeniach sú určené Všeobecným záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja

Príloha č.2 k VZN / 2020 – PDF

Príloha č.3 k VZN / 2020 – PDF

Úhrady za služby v zariadení ANIMA platné od 01.07.2022

Úhrady za soc. služby – PDF

EON

Stravovanie

ANIMA – Domov sociálnych služieb

so sídlom na ul. Andreja Kmeťa 2 v Michalovciach

ponúka možnosť stravovania sa v priestoroch zamestnaneckej jedálne, príp. osobný odber obeda, večere alebo aj celodennej stravy.

Obedové menu zahŕňa polievku, hlavné jedlo a nápoj. Večera pozostáva z hlavného jedla a nápoja.

🥗🍝🥐🍵🥘🥣🥞🥛

Vzhľadom na nepretržitú prevádzku kuchyne je ponuka stravovania sa neobmedzená. Na vyžiadanie Vám zašleme ceny chodov podľa kategórií.

čas výdaja obeda: 11,00 – 13,00 hod.

čas výdaja večere: 16,00 – 17,15 hod.

 

 

Ceny pre cudzích stravníkov na rok 2024:

Stravné cudzí stravníci na rok 2024

Ceny stravného na rok 2022:

 

Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2017 v zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

(vychádzajú z predchádzajúceho rozpočtového roka)

 

Druh poskytovanej služby Forma poskytovanej služby Kapacita zariadenia Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa na rok v  € Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa na mesiac v  €
ANIMA –
Domov sociálnych služieb Michalovce
Ambulantná do 40 prijímateľov 5778,59 481,55
ANIMA –
Domov sociálnych služieb Michalovce
Pobytová týždenná do 40 prijímateľov 7223,24 601,94
org.
zložka
Útulok Baškovce
Pobytová celoročná do 40 prijímateľov 3286,37 273,86
Financovanie sociálnych služieb v KSK 2017

Druh sociálnej služby Forma sociálnej služby Počet prijímateľov sociálnej služby Ekonomicky oprávnené náklady v € Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa na rok v € Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa na mesiac v €
Domov sociálnych služieb
ambulantná forma
35 202250,54 5778,59 481,55

Domov sociálnych služieb
týždenná pobytová forma
12 86678,85
7223,24 601,94
Útulok pobytová prechodná
9 29577,29 3286,37 273,86
Krízové stredisko
celoročná pobytová (SPO a SK)
15 153245,62 10216,37 851,36

Financovanie sociálnych služieb 2016
Financovanie sociálnych služieb 2015