Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

Verejné obstarávanie

Aktuálne výzvy v r. 2021:

Aktuálne výzvy v r. 2020:


Aktuálne výzvy v r. 2019:


Aktuálne výzvy v r. 2018:

0Zodpovedná osoba za obstarávanie potravín: Martin Kudelas, 056/6432489

Zodpovedná osoba za obstarávanie tovarov, prác a služieb: Natália Hospodárová, 056/6426466