3. ročník petangového turnaja

Dňa 7.7.2022 sa zúčastnili prijímatelia ANIMA-DSS Michalovce 3.ročníka petangového turnaja v DOMKO-DSS v Košiciach. Naši prijímatelia reprezentovali naše zariadenie a mali úsmev na tvári a pocit šťastia, keď dostali od Ing. Vladimíra Pauca povereného riadením DOMKO-DSS účastnícky diplom a malé prezenty.

Spracovala: Mgr. Pastiriková Adriana