V zmysle hesla „Obujte si na každú nôžku inú ponožku“ sme sa v ANIMA – DSS zapojili do ponožkového dňa na podporu ľudí s Downovým syndrómom. K aktivite  nás inšpirovala naša špeciálna pedagogička zo služby včasnej intervencie. Aktivita nám priniesla úsmev na tvár, uvoľnenie a spolupatričnosť s našimi prijímateľmi a zároveň priateľmi. Škoda, že pre obmedzenia v spoločnosti sme sa nemohli stretnúť vo