Bylinky- Od babičky na boľačky 🌿

Od babičky na boľačky:

Výstavu, ktorá sa konala v Zemplínskej knižnici v Michalovciach, sme spolu s prijímateľmi útulku navštívili dňa 01. 02. 2024.

Získali sme množstvo informácií o histórií  liečiteľstva bylinkami, ich výskyte v prírode a využití v prírodnej medicíne.

Mnohé z týchto poznatkov môžeme všetci zúžitkovať.

Spracovala: Michaela Baločková