Čajové popoludnie

Prezentácia čajov:

Dátum: 29.01.2024

Zúčastnení: 3 dospelí prijímatelia, 4 detí

Zodpovedná: Rabinčáková

Dňa 29. 01. 2024  sme organizovali v našom útulku čajové popoludnie.  Oboznámili sme prijímateľov s históriou čaju, s tradíciou pitia čaju a tiež aj so zdravotnými účinkami čajov. Program v podobe čajovej prezentácie bol spojený s ochutnávkou a tipovaním o aký druh čaju ide. Poznávali sa najmä vône, ale i chute, ktorých pri čaji je obrovská škála.

Prijímatelia sa ochotne zapájali do diskusie. Debatovali aké čaje poznajú a rozobrali liečivé účinky niektorých druhov čaju.

Spolu sme strávili veselé popoludnie a naučili sa opäť niečo nové, čo môžeme všetci zúžitkovať 🙂