Oznamy

OZNAM

9. apríla 2024
Z dôvodu oslavy 30. výročia ANIMA DSS Vám oznamujeme, že dňa 19.04.2024 bude ambulantná a týždenná služba DSS zatvorená.

OZNAM

8. januára 2024
ANIMA – Domov sociálnych služieb od 15. 01. 2024 poskytuje ambulantnú a týždennú pobytovú formu sociálnej služby. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete telefonicky kontaktovať na tel. č. : 0910 873 010.

Edukačný list pre prijímateľov a rodinných príslušníkov ANIMA- DSS

4. marca 2022
Na základe požiadaviek a dopytu od rodičov a zákonných zástupcov prijímateľov ambulantnej a týždennej sociálnej služby bol od vedúcej ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku, PhDr. Ivany Butkovskej, MBA, zhotovený edukačný list, ktorého úlohou je poučiť rodičov a zákonných zástupcov prijímateľov SS o používaní ošetrovateľsko-opatrovateľských úkonoch na tomto úseku. Edukačný list je prílohou tohto článku.