Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

Oznamy

Oznam pre prijímateľov ambulantnej formy SS

18. decembra 2020
ANIMA – DSS oznamuje prijímateľom ambulantnej formy SS / rodinným príslušníkom zmenu v prevádzkových hodinách v rozsahu: v dňoch od 21. 12. 2020 do 08. 01. 2021 bude poskytovaná ambulantná forma SS v čase od 07:30 hod. do 15: 30 hod.

Informácie ohľadom (COVID-19)

20. novembra 2020
Dôležitý oznam pre prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť   V zmysle: Pandemického plánu MPSVR SR pre prípad pandémie zo dňa 29. 09. 2020; Usmernenia MPSVR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 v 2. vlne pandémie zo dňa 11.11.2020; priebežných Usmernení KSK ako zriaďovateľa DSS; Usmernenia

OZNAM – informácie ohľadom koronavírusu COVID-19

8. septembra 2020
informácie ohľadom koronavírusu COVID-19 V zmysle Verejnej vyhlášky RÚVZ Michalovce o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení v okrese Michalovce zo dňa 31. 08. 2020 zakazujeme návštevy v ANIMA – DSS a Útulku Michalovce v interiérových a exteriérových priestoroch pobytových zariadení od 01.09.2020 do 13.09.2020. V Michalovciach, dňa 31. 08. 2020 Vypracovala: Stašková V zmysle