Čokoládový deň

Dňa 21.7.2022 sa v dopoludňajších hodinách na dvore Domova sociálnych služieb Anima konala akcia pod názvom Čokoládový deň. Zúčastnili sa jej všetci prítomní prijímatelia zariadenia. Po prvotných prípravách dostal každý pohár s čokoládou a sladkosťou. Počas jedenia sme sa rozprávali, kto pozná aké sladkosti. Nakoniec si niektorí prijímatelia aj zaspievali.

Bc. E.Ľochová, Bc. A. Hospodárová