Festival divadelnej tvorby – Most úsmevov 2022

Dňa 01.06.2022 sme sa zúčastnili Festivalu divadelnej tvorby Most úsmevov 2022 v Košiciach. Účelom podujatia bolo propagovať divadelnú tvorbu prijímateľov sociálnej služby. Festival sa konal pod záštitou predsedu  KSK Ing. Rastislava Trnku. ANIMA – DSS na podujatí prezentovala predstavením Moderná Šípková Ruženka, ktoré autorsky pripravila Bc. Hospodárová a spoločne s Bc. Harvanovou predstavenie aj režírovala. V predstavení účinkovalo 8 prijímateľov sociálnej služby v DSS a 3 zamestnanci.

           Okrem prezentovania tvorby sme sa stretli s priateľmi s iných zariadení a prijímatelia sa mali možnosť spoločne zabaviť.

V Michalovciach 03.06.2022                                                   

Spracovala: Mgr. Petronela Džamová