Hudobno-tanečný deň

Dňa  14.11.2022  sa v  Anime  DSS konala akcia pod názvom Hudobno – tanečný deň.   Akcie sa zúčastnili všetci prítomní prijímatelia zariadenia. Na akordeóne prišli zahrať  a zaspievať  učiteľky zo  ZUŠ Michalovce. Najprv prijímatelia počúvali pesničky. Postupne sa pripájali k učiteľkám a spievali. Kto mal chuť,  tak si mohol aj zahrať,  s pomocou  učiteľky na akordeóne. Postupne sa so spevom  dali aj do tanca   Formou cvičenia a hier si počas tanca poskákali,  zapochodovali a  zatlieskali.  Striedali sa rôzne melódie a rytmus a prijímatelia sa  podľa svojho tempa  aktívne zapájali do tanca. Všetci boli spokojní, usmievaví a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie.  

Vypracovala: Bc. Ľochová