Lokalita Baňa

Prijímatelia Útulku v Michalovciach absolvovali v nedeľné popoludnie turistickú vychádzku  do lokality Baňa, ktorá je vzdialená od nášho zariadenia cca 3 km.  Je obľúbeným miestom na prechádzky, rybolov, korčuľovanie a podobne.  Ponúka viacero možností na oddych a relax. 

Dospelí prijímatelia, ale aj deti s radosťou využili  outdoorové fitness prvky na cvičenie, ktoré sa pri jazierku nachádzajú.                

Spracovala: Ľ. Rabinčáková