Výlet za tradíciou – Karpatská kraslica

10. apríla 2022 sa prijímatelia Útulku v Michalovciach zúčastnili exkurzie v meste Humenné.

Už tradične  v tomto veľkonočnom období Vihorlatské múzeum v  Humennom uskutočňuje výstavu kraslíc karpatského regiónu, ktorá je sprístupnená širokej verejnosti.

Naši prijímatelia mali možnosť  obzrieť si takmer 800 kraslíc, zhotovených tradičnými i novšími metódami.  Najpočetnejšia bola zbierka zo Slovenska. Okrem nej boli vystavené kraslice z Ukrajiny, Poľska, Rumunska, Maďarska, Čiech,  a tiež z USA (Pensylvánia).

Prijímatelia sa netajili úžasom nad nádhernou prácou autorov kraslíc a zároveň mali neskutočnú radosť z veľkonočnej výzdoby, pri ktorej sa mohli odfotiť.

O tom, že tento výlet bol naozaj príjemným spestrením nedeľného dňa, svedčia aj priložené fotografie.

Spracovala: Michaela Baločková