Prednáška prvej pomoci

Prvá pomoc

Dátum: 25.04.2024

Zúčastnení: Útulok Michalovce – 3 dospelí prijímatelia, 3 detí

                      Útulok Baškovce – 2 dospelí prijímatelia, 4 deti

  

Hrozba ohrozenia života a zdravia sa v živote človeka môže vyskytnúť kedykoľvek a kdekoľvek. Preto sme  dňa 25.04.2024 zorganizovali spolu s členmi spolku mládeže Červeného Kríža a pedagógmi Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach prednášku spojenú s názornými ukážkami na tému poskytnutia prvej pomoci. Zúčastnili sa jej prijímatelia a zamestnanci obidvoch útulkov.  Táto prednáška bola zameraná na to,  ako poskytnúť prvú pomoc pri bezvedomí, pri dusení cudzím predmetom, taktiež ako uložiť zraneného človeka do stabilizovanej polohy a ako správne použiť defibrilátor.  Prijímatelia si mali možnosť  vyskúšať poskytovanie prvej pomoci v rôznych modelových situáciách. Prednáška bola pre prijímateľov zaujímavá a užitočná o čom svedčilo to , že prednášajúcim kládli veľké množstvo otázok k danej téme.

Spracovala: Ľuboslava Rabinčáková

Spracovala: Rabinčáková

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *