Základné dokumenty

Vízia a cieľ zariadenia

Vízia a cieľ ANIMA DSS – PDF

Akčný plán ANIMA – DSS pre rok 2021-2023

Zriaďovacia listina a dodatky

Zriaďovacia listina – PDF

1.dodatok – PDF

2.dodatok – PDF

3.dodatok – PDF

4.dodatok – PDF

5.dodatok – PDF

Výročné správy

Výročná správa 2022 – PDF

Výročná správa 2021 – PDF

Výročná správa 2020 – PDF

Výročná sprava 2019 – PDF

Výročná sprava 2018 – PDF

Výročná sprava 2017 – PDF

Výročná sprava 2016 – PDF

Výročná sprava 2015 – PDF

Výročná sprava 2014 – PDF

Výročná sprava 2013 – PDF

Výročná sprava 2012 – PDF

Výročná sprava 2011 – PDF

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok ANIMA  – DSS platný od 01. 08. 2023

Rozvrh pracovného času zamestnancov ANIMA – DSS- príloha č. 1pracovného poriadku

Pracovný poriadok ANIMA – DSS, platný od 01. 01. 2012

Zamestnanecká dohoda

Zamestnanecká dohoda na rok 2024

Dodatok č.1 k Zamestnaneckej dohode na rok 2024

Zamestnanecká dohoda na rok 2023

Organizačná štruktúra

Org. štruktúra 01.10.2023- PDF

Org. štruktúra 01.05.2022- PDF

Org. štruktúra 01.01.2022- PDF

Org. štruktúra 2019 – PDF

Org. štruktúra 2018 – PDF

Org. štruktúra 2017 – PDF

Prevádzkový poriadok stravovacieho úseku